anarhija/ blok 45


.................................................................

Porodična biblioteka

i drugi tekstovi

(2002-)operacija dzabalesku


Family Library (PB)

and other pieces


"Očigledno nije stvar u revolucionarnom prevazilaženju tuge ili smrti
već u suočavanju s njima u drugim uslovima."

Guy Debord, Correspondance, 24. XII 1966."E sad, ako me pitaš zašto radim sve ovo, sve što ti mogu reći je da, pre svega,
ne mogu drugačije, a drugo, da me u tome ohrabruje neka vrsta vere,
da će iz toga proizaći nešto, neka nova kultura, o kojoj trenutno ne znamo ništa."

William Morris, iz pisma Georgiani Burne-Jones, jul 1881.Glavni redakcijski tekst, do daljeg:

Socijalizam, komunizam, anarhija, na jeziku vrabaca (Ж003/ 2024) pdfprva serija (2002-2014)

Prva serija se zvala "Porodična biblioteka" i to je dugo bila naša jedina edicija i praktično
jedina štampana forma. Tih knjiga odavno nema (u jednom od nekoliko digitalnih požara
nestali su i neki originalni prelomi), osim nekoliko poslednjih naslova sa ovog
spiska (od Elivove "Tehnike" do kraja). Ovde ih navodimo samo hronološki, ali njihov sadržaj
se pretočio ili u nova izdanja ili u u buklete koji slede u nastavku. Sadržajno je sve i dalje tu,
samo je drugačije raspoređeno.

Ova rubrika je zato više omaž tom našem prvom pokušaju, koji nas je i održao na nogama.
Imena autora vode dalje u našu zajedničku arhivu, Anarhističku biblioteku (to dakle nismo samo mi),
naš najdragoceniju oslonac za html prikaz (uz druge zgodne formate), u kojoj se može videti šta je sve
od nekog autora prevedeno, ne uvek samo s naše strane. Ostalo potražite dalje u ovoj našoj arhivi.
Jedini izuzetak: uz zbirku "Amicus mortis", koja još nije u celini prebačena u Anarhističku biblioteku,
kao jedinstven html fajl, nego samo tekst po tekst, priložen je i stari knjiški PDF, da bi se videlo
kako je to izgledalo kao celina (knjiga je i dalje dostupna u štampanom obliku).

Bob Black ... Ukidanje rada i drugi eseji (2002)

Pierre Clastres ... Društvo protiv države: Eseji iz političke antropologije (2002)

Marshall Sahlins ... Prvobitno društvo blagostanja: Esej o ekonomiji lovaca-sakupljača (2002)

Guy Debord ... Društvo spektakla (2003)


Fredy Perlman ... Reprodukcija svakodnevnog života i drugi eseji (2004)

Jacques Camatte ... Protiv pripitomljavanja i Lutanje čovečanstva (2004)

Situacionistička internacionala ... Beda studentskog života (2005)

Operacija Zerzan ... Turneja po Hrvatskoj i Srbiji 2005 ("knjiga uživo") galerija brošura (BG)

Guy Debord ... Urlici u slavu de Sada (filmovi) (2006)

Jacques Ellul ... Tehnika ili ulog veka (2010)
(dostupno kao štampano izdanje)

Jean Baudrillard ... Ogledalo proizvodnje (2011) (dostupno)

Ivan Illich ... Amicus mortis: o umeću življenja i umeću umiranja (2012) knjiški PDF (dostupno)

Silvia Federici ... Kaliban i veštica: žene, telo i prvobitna akumulacija (2013)
(dostupno)

Marshall Sahlins ... Zapadnjačka iluzija o ljudskoj prirodi (2014)
(dostupno)

pregled prvih štampanih izdanja/ an overview of early print editions (stari foto-album)nova serija/ posebna izdanja (od 2015)


P. P. Pasolini ... Povratak svitaca: Izbor tekstova, 1959-1975

Knjiga je, za sada, pripremljena kao jedinstven fajl (gore) i kao serija od 5 bukleta:

1. Salò pdf buklet

2. Dragi Đenarijelo pdf buklet

3. Olovne godine pdf buklet

4. Komunizam pdf buklet

5. Razgovor s Ninetom Davolijem i drugi dodaci za Komplet Pazolini pdf buklet

Kutija za buklete naslovna poleđina in vivo


Kugla glumište
... TV Beograd '81 (transkript) film pdf buklet

Kugla glumište ... Što je Kugla? (Gordogan br. 1, Zagreb, 1979) pdf buklet


Jean Hans ARP ... DADALAND: Poezija, osvrti, razgovori, 1912-1966

Kao komplet od 3 bukleta: Dadaland 1 - 2 - 3

Kao "obični" PDF: Dadaland 1 - 2 - 3

Kutija za buklete in vivoIzbor iz žurnala i izdanja anarhije/ blok 45

"Samo oni koji nemaju nikakvu političku moć, jer svesno odbacuju sam taj odnos, taj pristup,
mogu da stvore nešto novo: nove oblike življenja, delovanja, izražavanja, saradnje, borbe,
nove lične i komunalne stilove. Samo to iskustvo je glavna motivacija. Ali tako se i nehotično,
u principu za svakog, otvara novi ugao, nova perspektiva, iz koje sve opet dolazi u pitanje.
Samim tim, više ništa nije kao pre. Imamo novu polaznu tačku." (Ж002)

Na put se mora poći (Ж001/ 2024) pdf buklet bw/pdf bw/buklet

La vida es sueño (Ж002/ 2024) pdf buklet

Socijalizam, komunizam, anarhija, na jeziku vrabaca (Ж003/ 2024) pdf (kao knjiga, isto kao gore)Nova serija u početku nije imala određeni profil, ali vremenom je počela
da služi kao radna površina za neke stvari koje još traže svoj konačni oblik.

Sa dolaskom GARGOJLA, krajem 2021, naglo je počela da se formira nova knjiška edicija,
prvo od materijala koji su prethodno bili bukleti ili stara knjiška izdanja, a onda i
od novih prevoda:


Gargojlo-predstavlja

GARGOJLO predstavlja (2022-)


Guy Debord ... Društvo spektakla (novo izdanje) html pdf

Guy Debord
... Komentari o društvu spektakla (NOVI prevod) html pdf

Guy Debord
... Panegirik I-II html (samo I) pdf (I-II)

Silvia Federici ... Kaliban i veštica: žene, telo i prvobitna akumulacija*
html (2013) pdf (2022)

Theodor W. Adorno ... Minima moralia: Refleksije iz oštećenog života (NOVI prevod) html pdf

Theodor W. Adorno ... Snovi: Protokoli 1934-1969 html pdf

Miguel Abensour ... Vilijam Moris: utopija i romansa html pdf

Albert Camus ... Leto (L'Été, 1954) pdf

Crhis Marker
... Bez sunca (Sans Soleil i Le Dépays, 1982) html pdf

Antonio Tabucchi
... Škrinja puna ljudi: eseji o Fernandu Pesoi html pdf

Italo Calvino
... Nevidljivi gradovi (sa Kalvinovim predavanjem i Pazolinijevim osvrtom) html pdf

Ivan Illich ... H2O i Vode zaborava: Esej o istoričnosti "tvari" html pdf

Marcel Duchamp ... Razgovori s Pjerom Kabanom html pdf

Marcel Duchamp ... Popodnevni razgovori s Kalvinom Tomkinsom html pdf

Alain Segura ... Jedna sezona s Marijanom: Poslednja nadrealistkinja html pdf

POLJA, br. 546, mart-april 2024 ... Osvrt Zorane Simić, "Trag leta s 'poslednjom nadrealistkinjom'"

Dušan Makavejev ... Poljubac za drugaricu parolu (1965) žurnal html pdf (lat.) pdf (scan, ćir.)

Dušan Makavejev ... Lov na stvarnost: izbor tekstova (1952-1968) html pdf

Lewis Mumford ... Kapitalizam, apsolutizam, protestantizam (1944) html pdf ili kao buklet


* Knjiga Kaliban i veštica (prvo izdanje, u saradnji s Burevesnikom, 2013)
od 2020. je uključena i u našu distribuciju.

DADA, prvih 100 godina: 1916-2016 (i dalje)


Napomena 1
(pdf) Napomena 2 (Dadamax)

Nekoliko dana u Dadalandu (AG, Zürich 2013, žurnal i foto-album)


Jean Hans Arp
... DADALAND (za buklete, videti rubriku nova serija)

Hugo Ball ... Bekstvo iz vremena: Izbor beleški iz dnevnika 1910-1917 html pdf buklet

Tristan Tzara ... Sedam manifesta dade i drugi tekstovi o dadi (1916-1922) html html-dodatak pdf buklet

Tristan Tzara ... Ciriška hronika 1915-1919 html pdf buklet

Tristan Tzara ... Srce na plin (1921) pdf buklet

Marcel Janco
... Kreativna dada (1957) i Dada u dve brzine (1966) html pdf buklet

Richard Huelsenbeck (Dada Zürich) ... Proglas (1916) pdf

Richard Huelsenbeck (Dada Berlin) ... Prvo obraćanje dade u Nemačkoj (1918) pdf

Richard Huelsenbeck ... Kraj sveta (c. 1918) pdf Ende der Welt End of the World booklet

Richard Huelsenbeck ... Dadaistički manifest (1918) html pdf buklet

Richard Huelsenbeck ... Dada almanah: uvod, pregled sadržaja, osnovni podaci (1920) html pdf buklet

Richard Huelsenbeck ... En avant dada: jedna istorija dadaizma (1920) html pdf buklet

Hausmann, Huelsenbeck, Golyscheff ... Šta je dadaizam i koji su njegovi ciljevi u Nemačkoj? (1919) html pdf buklet

Dada Berlin ... Tri manifesta (1918-1919) i Klub DADA napomena pdf buklet

Hannah Höch ... Berlinska dada 1917-1925: Razgovor sa Edouardom Roditijem (1959)
html pdf buklet

Raoul Hausmann ... Dada se buni, rovari i umire u Berlinu (1966) pdf buklet

Raoul Hausmann ... Kurt Šviters i Raul Hausman pišu operu u bioskopu (1952) pdf buklet

Raoul Hausmann ... Povratak objektivnosti u umetnost (1920) html pdf buklet

Raoul Hausmann ... Objektivna razmišljanja o ulozi dadaizma (1920) doc pdf buklet

Raoul Hausmann, Johannes Baader ... Investirajte u dadu! (1919) pdf

Raoul Hausmann i Guy Debord ... Prepiska o dadi i "neodadaizmu" (1963-1966) i Izgledi ili kraj neodadaizma pdf buklet

Theo van Doesburg, Kurt Schwitters et al. ... Šta je dada? - Teo van Dusburg i dada - Manifest Proletkunst pdf buklet

Littérature br. 13 (Dada Paris) ... Dvadeset tri manifesta pokreta dada (1920) pdf buklet

Arthur Cravan ... Izložba u Salonu nezavisnih (1914) - Biti ili ne biti Amerikanac (1909) pdf buklet

Erik Satie ... Depeša (1922) html pdf buklet

Adrian Notz (Cabaret Voltaire) ... Firmament Dada: Nebeska mapa dade i kretanje dadaista 1916-1923 pdf jpgDADA i NADREALIZAM u AGONU

br. 2, 2009: Andre Breton: ŽAK VAŠE, Pisma iz rata

br. 15, 2011: Antonen Arto: Nervomer (1925) i izbor pisama

br. 32, 2015: Pol Elijar i Benžamen Pere: 152 poslovice po ukusu dana (1925)

br. 33, 2016: Tristan Cara (Manifest 1918), Andre Breton (Tri teksta o dadi), prepiska Cara-Breton

br. 34, 2016: Artur Kravan, izbor tekstova

br. 35, 2016: Žak Rigo (Jacques Rigaut), izbor tekstova

Letristička (LI) i Situacionistička internacionala (SI)


Od materijala iz naslova objavljenih 2003-2006 (Društvo spektakla, Deborovi filmovi,
Beda studentskog života) i u zbirci priređenoj za Gradac (2008, ukupno 107 tekstova),
pripremljeno je i nekoliko bukleta, s nekoliko novih prevoda (označeni sa *) i
raznim korekcijama i dopunama onih starih. Ovaj izbor je mnogo manji i neujednačen
(cilj je da makar svi bukleti, koji su do sada urađeni, budu na jednom mestu),
ali nastaviće da se proširuje.


LI
... Veliki Potlač (izbor tekstova iz Potlača i drugih glasila LI)* html pdf buklet

LI ... Gole usne (glavni programski tekstovi LI, objavljeni u časopisu Les Lèvres nues)* pdf buklet

Ivan Chtcheglov (Ščeglov) ... Pravila novog urbanizma html pdf buklet

Ivan Chtcheglov i Guy Debord
... Kontinent Kontreskarp* html pdf buklet

Guy Debord ... Evo jednog pisma...* - Manifest o konstruisanju situacija* - Neboder u korenu* pdf buklet

Guy Debord ... Izveštaj o konstruisanju situacija, itd. html pdf buklet

Guy Debord ... Perspektive svesne promene svakodnevnog života html pdf buklet

Guy Debord ... Ideologija dijaloga i pisma Branku Vučićeviću (1964-1966)* html pdf buklet

Situacionistička internacionala ... Beda studentskog života html pdf buklet

SI ... All the King's Men* - Zarobljene reči html pdf buklet

SI ... Prioritetna komunikacija* - Geopolitika hibernacije - Proći će crni dani - Uputstvo za oružani ustanak* pdf buklet

SI ... Opadanje i propast robne ekon omije spektakla html pdf buklet

Guy Debord ... Odbacivanje svih mišljenja izrečenih o filmu Društvo spektakla* html pdf buklet

Asger Jorn ... Gi Debor i problem ukletog* html doc

Raoul Vaneigem ... Poželi sve, ne očekuj ništa (intervju, 2009)* html pdf buklet

Letristička internacionala ...još tekstova (Anarhistička biblioteka)

Situacionistička internacionala ... još tekstova (Anarhistička biblioteka)
antropologija


Claude Levi-Strauss
... Saudades do Brasil html galerija pdf buklet

Claude Levi-Strauss
... Tužni tropi doc

Claude Levi-Strauss ... Divlja misao (prva dva poglavlja) doc

Marshall Sahlins ... Zapadnjačka iluzija o ljudskoj prirodi html knjiški pdf

Marshall Sahlins ... Prvobitno društvo blagostanja (kao buklet) html pdf buklet

Marshall Sahlins ... Izbor tekstova i odlomaka pdf buklet

Marshall Sahlins ... Još tekstova (Anarhistička biblioteka)

Pierre Clastres ... Društvo protiv države - Vlast u primitivnom društvu - Govor kao obaveza pdf buklet

Pierre Clastres
... La Boesi - O mučenju u primitivnim društvima - Etnocid pdf buklet

Pierre Clastres
... Tuga divljeg ratnika html

Stanley Diamond ... Komunalne ekonomije (poglavlje iz "The Search For The Primitive") pdf buklet

Tim Ingold ... O društvenim odnosima kod lovaca-sakupljača html pdf buklet

Tim Ingold ... San podarktičke noći: uvod u ontologiju Odžibva html pdf buklet

Tim Ingold ... Totemizam, animizam i prikazi životinja pdf buklet

Tim Ingold ... Od poverenja ka dominaciji html pdf bukletadorno/ benjamin


Theodor W. Adorno
... "Marginalije o teoriji i praksi" i "Rezignacija" (1969) html pdf buklet

Theodor W. Adorno ... Slobodno vreme (1969)
html pdf buklet

Theodor W. Adorno ... Metafizika: pojam i problemi, Predavanje XV (20. VII 1965)
o tekstu html pdf buklet

Theodor W. Adorno ... Kod kuće, na kraju sveta: izbor tekstova iz zbirke Ohne Leitbild: Parva Aesthetica (1967)
html pdf buklet

Theodor W. Adorno ... Aspekti novog desnog radikalizma (1967)
html pdf buklet

Theodor W. Adorno ... Dvadesete html pdf buklet

Theodor W. Adorno ... Haksli i utopija html pdf buklet

Theodor W. Adorno ... Sur L'Eau ("Na moru" ili "Na vodi, Minima moralia br. 100) html pdf buklet

Theodor W. Adorno ... Pismo prijatelju pdf

Walter Benjamin ... Kapitalizam kao religija i Michael Löwy ... Valter Benjamin i Maks Veber
pdf buklet

Walter Benjamin ... Pariz, prestonica XIX veka (vodič kroz Projekat Pasaži)
html pdf buklet galerija

Walter Benjamin ... Teorija saznanja, teorija progresa (Pasaži, sveska N)
html pdf buklet

Walter Benjamin ... Moda (Pasaži, sveska B)
html pdf buklet

Walter Benjamin ... O shvatanju istorije (sa Paralipomenom i napomenama) html pdf buklet

Walter Benjamin ... Na suncu - Iskustvo i siromaštvo (novi prevod) pdf buklet

Walter Benjamin ... Pripovjedač (prev. Truda Stamać, re. "Iskustvo i siromaštvo") pdf

Walter Benjamin ... Marselj html pdf buklet

Walter Benjamin ... San Điminjano pdf buklet

Walter Benjamin ... Carska panorama (novi prevod) html pdf buklet

Howard Eiland i Michael W. Jennings ... Valter Benjamin: Kritička biografija (Uvod i prva tri poglavlja)
html

Lisa Fittko ... Stari Benjamin: prelazak preko Pirineja i poslednji dani Valtera Benjamina
html pdf bukletbob black/ camatte/ perlman/ itd.


Bob Black
... Ukidanje rada (verzija za buklet) html pdf buklet

Jacques Camatte
... Protiv pripitomljavanja
html pdf buklet

Jacques Camatte
... Lutanje čovečanstva
html pdf buklet

Jacques Camatte
...
Centar Bobur: rak budućnosti - Maj-jun 1968: razotkrivanje - Prelaz pdf buklet

Fredy Perlman
... Reprodukcija svakodnevnog života html pdf buklet

Fredy Perlman
... Stalna privlačnost nacionalizma html pdf buklet

Fredy Perlman
... Mašina protiv vrta: Dva eseja o američkoj književnosti i kulturi html pdf buklet

Fredy Perlman
... još tekstova (Anarhistička biblioteka)

Robert Kurz ... Veliki prasak modernosti: osvrt na poreklo apstraktnog rada
html pdf bukletellul/ illich/ mumford/ reggio/ itd.


Jacques Ellul
... Tehnika ili ulog veka html knjiški pdf

Jacques Ellul
... Tehnička obmnana: Portret Žaka Elila (dokumentarac, 1992) film

Jacques Ellul ... Žudnja za moći - Hitlerova pobeda? - Od Biblije do istorije nerada - Tehnička obmnana pdf buklet

Jacques Ellul ... Politička iluzija (samo "Uvod") html

Ivan Illich ... U čast Žaka Elila i Govor Žaka Elila (1993) html pdf buklet

Ivan Illich ... Tišina je zajedničko dobro - Pravo na dostojanstveno ćutanje - I ja sam rešio da ćutm - Rečitost tišine html pdf buklet

Ivan Illich
... Energija i pravednost
html pdf buklet

Ivan Illich ... Energija kao društvena konstrukcija html pdf buklet

Ivan Illich ... Rad u senci html pdf buklet

Ivan Illich
... Potrebe html pdf buklet

Ivan Illich
... Jedan pogled (intervju, 1972) doc film

Ivan Illich ... još tekstova (Anarhistička biblioteka)

Godfrey Reggio ... Koyaanisqatsi: Govori i intervjui (2003–2011) html pdf buklet

Lewis Mumford ... Pentagon moći (Mit o mašini 2, 1970) html pdf ili archive.org

Lewis Mumford ... Tehnologija i demokratija (1963) html pdf buklet

Lewis Mumford ... još tekstova (Anarhistička biblioteka)

chris marker


Pristanište (La jetée, 1962) html pdf buklet srpski i engleski titl

Bez sunca (Sans Soleil i Le Dépays, 1982) (videti ediciju GARGOJLO PREDSTAVLJA)

Immemory/ Silent Movie (1997, 1995) pdf buklet

Sećanje na budućnost (2001) pdf buklet
william morris, itd.


Miguel Abensour
... Vilijam Moris: utopija i romansa (videti ediciju GARGOJLO PREDSTAVLJA)

Anselm Jappe
... Vilijam Moris i kritika rada html pdf buklet

William Morris
... Kako sam postao socijalista (1894) i Kratka autobiografija (1883) pdf buklet

William Morris
... Pod krošnjom bresta (1889) html pdf buklet

William Morris
... Društvo budućnosti (1889) i "Pogled unazad" (1889) pdf buklet

William Morris
... Korisni rad i beskorisni kuluk (1884) html pdf buklet

William Morris ... još tekstova (Anarhistička biblioteka)landauer/ anarhija 1911


Gustav Landauer
... Der Geist ist Alles: izbor tekstova i odlomaka (2020) pdf buklet još tekstova

List "Anarhija" (Beograd, 1911) ... Nekoliko reči radi objašnjenja html bukletzerzan


Državni neprijatelj (intervju) html doc

Industrijalizam i pripitomljavanje html pdf buklet

Ko je ubio Neda Luda? html pdf buklet

Tkanje html pdf buklet

Početak vremena, kraj vremena html pdf buklet

Uzroci i značenje Prvog svetskog rata html pdf buklet

Suviše čudesno za reči html pdf buklet

Ljubav - More - Tišina pdf buklet

U početku beše Varalica html pdf buklet

Predgovor za Sumrak mašina html doc

Proterana prisutnost html doc

Praktični Marks html doc

Najsizam html doc

Gvozdeni stisak civilizacije: aksijalno doba html doc

Svest html doc

Broj i carstvo (Numb and Number) html doc

Zašto nada? html doc

Životinjski snovi html doc

Brže! Doba ubrzanja html doc

Stiv Džobs i kraj prijateljstva (intervju, 2011) doc

Italijanska turneja 2010 žurnal i album

još tekstova (Anarhistička biblioteka)

Green Anarchy: An Anti-Civilization Journal of Theory and Action (2001-2008)

Anarchy Radio - John Zerzan... i drugi tekstovi/ other pieces


Ursula K. Le Guin ... Oni što odlaze iz Omelasa html pdf buklet

Paul Klee ... Putovanje u Tunis (Treća knjiga "Dnevnika Paula Klea, 1898-1918") pdf buklet

John Berger
... Crvena tenda iz Bolonje html pdf buklet

John Logan
... Crveno: Mark Rothko (igrokaz u pet scena, 2009) html pdf buklet

John Zerzan
... Apstraktni ekspresionizam: slikarstvo kao vizija i kritika html pdf buklet

Julian Beck
... Život teatra: izbor odlomaka (DAF, Zagreb) html pdf buklet

Dušan Makavejev i Raša Popov
... Novi čovek na Cvetnom trgu (1962) html

Alfred Jarry
... Kralj Ibi ili Poljaci: drama u pet činova html pdf buklet

Alfred Jarry
... Okovani Ibi html pdf buklet

Tin Ujević
... Nit u srcu mora: Komiža na Visu i Teutin dvor: Otok Sveti Andrija (1930)
html pdf buklet

Jens Bjørneboe (Bjernbu)
... Strah od Amerike u nama (1952) html pdf buklet

Andre Breton
... Kula svetilja (ili "Crno ogledalo anarhizma", 1952) html pdf buklet

Crisso i Odoteo ... Varvari: nekontrolisana pobuna (kritika "Imperije") html pdf buklet

Diavolo in corpo
... Entrate ("Đavo u telu", redakcijski uvodnik) html pdf buklet

Diavolo in corpo
... Manje zlo html pdf buklet

Anhilaal: Koalicija protiv rada, predstavljanja i civilizacije (Indija) ... Izbor tekstova html buklet
DISTRIBUCIJA, PODRŠKA, DALJA RAZRADA

....................................................................................

Svi prevodi i prateći tekstovi su slobodni.

Podrazumeva se da prethodna napomena važi samo za nekomercijalnu i neinstitucionalnu
upotrebu. Ako nekome to nije jasno ili ima neke druge dileme, neka se prosto javi.


All translations and other texts are free.

It goes without saying: for non-commercial and non-institutional use only.
If it's not clear enough, just send us a message.

"Možda će istinskom društvu DOSADITI razvoj; možda će, u svojoj slobodi,
ono ostaviti mogućnosti NEISKORIŠĆENIM, umesto da pod sumanutom prisilom
juriša na udaljene zvezde."

"Vielleicht wird die wahre Gesellschaft der Entfaltung überdrüssig
und läßt aus Freiheit Möglichkeiten ungenützt, anstatt unter irrem Zwang
auf fremde Sterne einzustürmen."

"Perhaps the true society would become BORED WITH DEVELOPMENT, and would out of freedom
leave possibilities UNUSED, instead of storming alien stars
under a confused compulsion."

Theodor W. Adorno, "Sur l'eau" (Na vodi), Minima moralia: Refleksije
iz oštećenog života
, br. 100, 1951 (novi prevod).


bubasvaba-2

Bukleti/ Booklets


AB

Anarhistička biblioteka


ŽURNAL anarhije/ blok 45

Skoro nasumičan i neažuran izbor (proizvoljno, od 2020 naovamo), čisto da se dočara
i ta forma. Arhiva žurnala se može pogledati i bez prijavljivanja na listu. Ako želite
da budete u toku, onda se ipak prijavite. Žurnali se emituju par puta mesečno, kad ima
nešto novo, itd.

Poslednja novost je da sada imamo žurnale i u štampanoj formi: videti gore, rubriku Izbor
iz žurnala i izdanja anarhije/ blok 45
.


Naša mala štamparija

Makavejev: Pregrupisano, prošireno, povezano

Gargojlo javlja: Septembarski žurnal anarhije/ blok 45

Nit u srcu mora: distribucija naših izdanja na Visu i drugim dalekim otocima

Ukazivanje u BEOPOLISU: dan prvi - dan drugi i treći - dan posle

Ukazivanje Gargojlovo: knjige i bukleti anarhije/ blok 45 u BEOPOLISU (10-11-12. VII 2023)
i Podsećanje

Adorno: Slobodno vreme (1969)

Adorno: Aspekti novog desnog radikalizma (1967)

Adorno: Kod kuće, na kraju sveta

Gargojlo javlja: novosti na stranici anarhije/ blok 45 (W. Benjamin, Hugo Ball)

Gargojlo javlja: neprekidni potlač anarhije/ blok 45


KC Grad, u saradnji sa Tržišnom inspekcijom: fiskalizacija nefiskalizovanih

(u ovom žurnalu je opisano u kakve situacije dospevamo zbog svog načina rada)

Zerzan, Ursula Le Gvin i druge novosti

KUGLA u novom izdanju i u Anarhističkoj biblioteci

Zimski potlač anarhije/ blok 45 (januar 2023)

Almanah anarhije/ blok 45: Anno Dada 106 (2022)

Mak i Raša: Novi čovek na Cvetnom trgu (1962)

Poljubac za drugaricu parolu + o štampanom izdanju

U danima pred nama (Pogodite pisca, itd.)

Alen Segura: Jedna sezona s Marijanom, poslednjom nadrealistkinjom (2022)

Kaliban i veštica, u izdanju Što čitaš? (Zagreb)

Valter Benjamin: Portret mislioca u mladosti (Uvod i prva dva poglavlja Kritičke biografije)

Pazolini: Pismo Ginzbergu (1967)

Gargojlo predstavlja: Komentari i Panegirik, u novom ruhu

Radio Beograd III: Razgovori Pjera Kabana s Marselom Dišanom

Gargojlo predstavlja: Marsel Dišan, razgovori s Pjerom Kabanom i Kalvinom Tomkinsom

Na pragu leta (novi naslovi)

anarhija/ blok 45: prvih 20 godina (nezvanično)

Radio Kalvino: Nevidljivi gradovi na Trećem programu radija

Brecelj, 4. II 2022.

Italo Kalvino: Nevidljivi gradovi (1972, novi prevod)

Almanah anarhije/ blok 45: 2021

Valter Benjamin: Moda (Pasaži, sveska B)

Adorno: Dva eseja o teroru pseudoprakse (1969)

Mišel (Mihael) Levi: Valter Benjamin i Maks Veber: o tekstu "Kapitalizam kao religija" (2006)

Antonio Tabuki: "Škrinja puna ljudi": dva eseja o Fernandu Pesoi

Migel Abensur: "Vilijam Moris: utopija i romansa"

Gustav Landauer: Poziv na socijalizam (DAF, Zagreb, 2021)

Luis Mamford: izbor tekstova (Gradac, br. 216-217)

Almanah anarhije/ blok 45: 2020

Valter Benjamin: 25–26. IX 1940, Portbou, Katalonija (25. IX 2020)

Silvija Federiči: "Kaliban i veštica: žene, telo i prvobitna akumulacija", drugo izdanje (2020)


.....................................................................

aleksa.golijanin(at)gmail.com