anarhija/ blok 45


....................................................................................

Porodična biblioteka

i drugi tekstovi

(2002-)operacija dzabalesku


Family Library (PB)

and other pieces


"Očigledno nije stvar u revolucionarnom prevazilaženju tuge ili smrti
već u suočavanju s njima u drugim uslovima."

Guy Debord, Correspondance, 24. XII 1966."E sad, ako me pitaš zašto radim sve ovo, sve što ti mogu reći je da, pre svega,
ne mogu drugačije, a drugo, da me u tome ohrabruje neka vrsta vere,
da će iz toga proizaći nešto, neka nova kultura, o kojoj trenutno ne znamo ništa."

William Morris, iz pisma Georgiani Burne-Jones, jul 1881.prva serija (2002-2014)

Prva serija se zvala "Porodična biblioteka" i to je dugo bila naša jedina edicija i praktično
jedina štampana forma. Tih knjiga odavno nema (u jednom od nekoliko digitalnih požara
nestali su i neki originalni prelomi), osim nekoliko poslednjih naslova sa ovog
spiska (od Elivove "Tehnike" do kraja). Ovde ih navodimo samo hronološki, ali njihov sadržaj
se pretočio ili u nova izdanja ili u u buklete koji slede u nastavku. Sadržajno je sve i dalje tu,
samo je drugačije raspoređeno.

Ova rubrika je zato više omaž tom našem prvom pokušaju, koji nas je i održao na nogama.
Imena autora vode dalje u našu zajedničku arhivu, Anarhističku biblioteku (to dakle nismo samo mi),
naš najdragoceniju oslonac za html prikaz (uz druge zgodne formate), u kojoj se može videti šta je sve
od nekog autora prevedeno, ne uvek samo s naše strane. Ostalo potražite dalje u ovoj našoj arhivi.
Jedini izuzetak: uz zbirku "Amicus mortis", koja još nije u celini prebačena u Anarhističku biblioteku,
kao jedinstven html fajl, nego samo tekst po tekst, priložen je i stari knjiški PDF, da bi se videlo
kako je to izgledalo kao celina (knjiga je i dalje dostupna u štampanom obliku).

Bob Black ... Ukidanje rada i drugi eseji (2002)
Pierre Clastres ... Društvo protiv države: Eseji iz političke antropologije (2002)
Marshall Sahlins ... Prvobitno društvo blagostanja: Esej o ekonomiji lovaca-sakupljača (2002)
Guy Debord ... Društvo spektakla (2003)

Fredy Perlman ... Reprodukcija svakodnevnog života i drugi eseji (2004)
Jacques Camatte ... Protiv pripitomljavanja i Lutanje čovečanstva (2004)
Situacionistička internacionala ... Beda studentskog života (2005)
Operacija Zerzan ... Turneja po Hrvatskoj i Srbiji 2005 ("knjiga uživo") galerija brošura (BG)
Guy Debord ... Urlici u slavu de Sada (filmovi) (2006)
Jacques Ellul ... Tehnika ili ulog veka (2010)
(dostupno kao štampano izdanje)
Jean Baudrillard ... Ogledalo proizvodnje (2011) (dostupno)
Ivan Illich ... Amicus mortis: o umeću življenja i umeću umiranja (2012) knjiški PDF (dostupno)
Silvia Federici ... Kaliban i veštica: žene, telo i prvobitna akumulacija (2013)
(dostupno)
Marshall Sahlins ... Zapadnjačka iluzija o ljudskoj prirodi (2014)
(dostupno)

pregled prvih štampanih izdanja/ an overview of early print editions (stari foto-album)nova serija/ posebna izdanja (od 2015)

P. P. Pasolini ... Povratak svitaca: Izbor tekstova, 1959-1975

Knjiga je, za sada, pripremljena kao jedinstven fajl (gore) i kao serija od 5 bukleta:

1. Salò pdf buklet
2. Dragi Đenarijelo pdf buklet
3. Olovne godine pdf buklet
4. Komunizam pdf buklet
5. Razgovor s Ninetom Davolijem i drugi dodaci za Komplet Pazolini pdf buklet

Kutija za buklete naslovna poleđina in vivo


Kugla glumište
... TV Beograd '81 (transkript) film pdf buklet

Kugla glumište ... Što je Kugla? (Gordogan br. 1, Zagreb, 1979) pdf buklet


Jean Hans ARP ... DADALAND: Poezija, osvrti, razgovori, 1912-1966

Kao komplet od 3 bukleta: Dadaland 1 - 2 - 3

Kao "obični" PDF: Dadaland 1 - 2 - 3

Kutija za buklete in vivo


Izbor iz žurnala i izdanja anarhije/ blok 45

"Samo oni koji nemaju nikakvu političku moć, jer svesno odbacuju sam taj odnos, taj pristup,
mogu da stvore nešto novo: nove oblike življenja, delovanja, izražavanja, saradnje, borbe,
nove lične i komunalne stilove. Samo to iskustvo je glavna motivacija. Ali tako se i nehotično,
u principu za svakog, otvara novi ugao, nova perspektiva, iz koje sve opet dolazi u pitanje.
Samim tim, više ništa nije kao pre. Imamo novu polaznu tačku." (Ж002)

Na put se mora poći (Ж001/ 2024) pdf buklet bw/pdf bw/buklet

La vida es sueño (Ж002/ 2024) pdf buklet


Nova serija u početku nije imala određeni profil, ali vremenom je počela
da služi kao radna površina za neke stvari koje još traže svoj konačni oblik.

Sa dolaskom GARGOJLA, krajem 2021, naglo je počela da se formira nova knjiška edicija,
prvo od materijala koji su prethodno bili bukleti ili stara knjiška izdanja, a onda i
od novih prevoda:


Gargojlo-predstavlja

GARGOJLO predstavlja (2022-)

Guy Debord ... Društvo spektakla (novo izdanje) html pdf
Guy Debord
... Komentari o društvu spektakla (NOVI prevod) html pdf
Guy Debord
... Panegirik I-II html (samo I) pdf (I-II)
Silvia Federici ... Kaliban i veštica: žene, telo i prvobitna akumulacija*
html (2013) pdf (2022)
Theodor W. Adorno ... Minima moralia: Refleksije iz oštećenog života (NOVI prevod) html pdf
Theodor W. Adorno ... Snovi: Protokoli 1934-1969 html pdf
Miguel Abensour ... Vilijam Moris: utopija i romansa html pdf
Albert Camus ... Leto (L'Été, 1954) pdf
Crhis Marker
... Bez sunca (Sans Soleil i Le Dépays, 1982) html pdf
Antonio Tabucchi
... Škrinja puna ljudi: eseji o Fernandu Pesoi html pdf
Italo Calvino
... Nevidljivi gradovi (sa Kalvinovim predavanjem i Pazolinijevim osvrtom) html pdf
Ivan Illich ... H2O i Vode zaborava: Esej o istoričnosti "tvari" html pdf
Marcel Duchamp ... Razgovori s Pjerom Kabanom html pdf
Marcel Duchamp ... Popodnevni razgovori s Kalvinom Tomkinsom html pdf
Alain Segura ... Jedna sezona s Marijanom: Poslednja nadrealistkinja html pdf
Dušan Makavejev ... Poljubac za drugaricu parolu (1965) žurnal html pdf (lat.) pdf (scan, ćir.)
Dušan Makavejev ... Lov na stvarnost: izbor tekstova (1952-1968) html pdf
Lewis Mumford ... Kapitalizam, apsolutizam, protestantizam (1944) html pdf ili kao buklet

* Knjiga Kaliban i veštica (prvo izdanje, u saradnji s Burevesnikom, 2013)
od 2020. je uključena i u našu distribuciju.

DADA, prvih 100 godina: 1916-2016 (i dalje)

Napomena 1
(pdf) Napomena 2 (Dadamax)

Nekoliko dana u Dadalandu (AG, Zürich 2013, žurnal i foto-album)

Jean Hans Arp
... DADALAND (za buklete, videti rubriku nova serija)
Hugo Ball ... Bekstvo iz vremena: Izbor beleški iz dnevnika 1910-1917 html pdf buklet
Tristan Tzara ... Sedam manifesta dade i drugi tekstovi o dadi (1916-1922) html html-dodatak pdf buklet
Tristan Tzara ... Ciriška hronika 1915-1919 html pdf buklet
Tristan Tzara ... Srce na plin (1921) pdf buklet
Marcel Janco
... Kreativna dada (1957) i Dada u dve brzine (1966) html pdf buklet
Richard Huelsenbeck (Dada Zürich) ... Proglas (1916) pdf
Richard Huelsenbeck (Dada Berlin) ... Prvo obraćanje dade u Nemačkoj (1918) pdf
Richard Huelsenbeck ... Kraj sveta (c. 1918) pdf Ende der Welt End of the World booklet
Richard Huelsenbeck ... Dadaistički manifest (1918) html pdf buklet
Richard Huelsenbeck ... Dada almanah: uvod, pregled sadržaja, osnovni podaci (1920) html pdf buklet
Richard Huelsenbeck ... En avant dada: jedna istorija dadaizma (1920) html pdf buklet
Hausmann, Huelsenbeck, Golyscheff ... Šta je dadaizam i koji su njegovi ciljevi u Nemačkoj? (1919) html pdf buklet
Dada Berlin ... Tri manifesta (1918-1919) i Klub DADA napomena pdf buklet
Hannah Höch ... Berlinska dada 1917-1925: Razgovor sa Edouardom Roditijem (1959)
html pdf buklet
Raoul Hausmann ... Dada se buni, rovari i umire u Berlinu (1966) pdf buklet
Raoul Hausmann ... Kurt Šviters i Raul Hausman pišu operu u bioskopu (1952) pdf buklet
Raoul Hausmann ... Povratak objektivnosti u umetnost (1920) html pdf buklet
Raoul Hausmann ... Objektivna razmišljanja o ulozi dadaizma (1920) doc pdf buklet
Raoul Hausmann, Johannes Baader ... Investirajte u dadu! (1919) pdf
Raoul Hausmann i Guy Debord ... Prepiska o dadi i "neodadaizmu" (1963-1966) html pdf buklet
Van Doesburg, Schwitters, Arp, Tzara, Spengemann ... Manifest Proletkunst (1923) napomena html pdf buklet
Theo van Doesburg, Kurt Schwitters ... Šta je dada? (1923) i Teo van Dusburg i dada (1931) pdf buklet
Littérature br. 13 (Dada Paris) ... Dvadeset tri manifesta pokreta dada (1920) pdf buklet
Arthur Cravan ... Izložba u Salonu nezavisnih (1914) html pdf buklet
Arthur Cravan ... Biti ili ne biti Amerikanac (1909) html pdf buklet
Erik Satie ... Depeša (1922) html pdf buklet
Adrian Notz (Cabaret Voltaire) ... Firmament Dada: Nebeska mapa dade i kretanje dadaista 1916-1923 pdf jpg


DADA i NADREALIZAM u AGONU

br. 2, 2009: Andre Breton: ŽAK VAŠE, Pisma iz rata

br. 15, 2011: Antonen Arto: Nervomer (1925) i izbor pisama

br. 32, 2015: Pol Elijar i Benžamen Pere: 152 poslovice po ukusu dana (1925)

br. 33, 2016: Tristan Cara (Manifest 1918), Andre Breton (Tri teksta o dadi), prepiska Cara-Breton

br. 34, 2016: Artur Kravan, izbor tekstova

br. 35, 2016: Žak Rigo (Jacques Rigaut), izbor tekstova

Letristička (LI) i Situacionistička internacionala (SI)

Od materijala iz naslova objavljenih 2003-2006 (Društvo spektakla, Deborovi filmovi,
Beda studentskog života) i u zbirci priređenoj za Gradac (2008, ukupno 107 tekstova),
pripremljeno je i nekoliko bukleta, s nekoliko novih prevoda (označeni sa *) i
raznim korekcijama i dopunama onih starih. Ovaj izbor je mnogo manji i neujednačen
(cilj je da makar svi bukleti, koji su do sada urađeni, budu na jednom mestu),
ali nastaviće da se proširuje.

LI
... Veliki Potlač (izbor tekstova iz Potlača i drugih glasila LI)* html pdf buklet
LI ... Gole usne (glavni programski tekstovi LI, objavljeni u časopisu Les Lèvres nues)* pdf buklet
Ivan Chtcheglov (Ščeglov) ... Pravila novog urbanizma html pdf buklet
Ivan Chtcheglov i Guy Debord
... Kontinent Kontreskarp* html pdf buklet
Guy Debord ... Manifest o konstruisanju situacija* html pdf buklet
Guy Debord ... Evo jednog pisma, kakvo se više ne piše* html pdf buklet
Guy Debord ... Izveštaj o konstruisanju situacija, itd. html pdf buklet
Guy Debord ... Perspektive svesne promene svakodnevnog života html pdf buklet
Guy Debord ... Ideologija dijaloga i pisma Branku Vučićeviću (1964-1966)* html pdf buklet
Situacionistička internacionala ... Beda studentskog života html pdf buklet
SI ... Uputstvo za oružani ustanak* html pdf buklet
SI (Mustapha Khayati) ... Zarobljene reči html pdf buklet
SI (Debord i Vaneigem) ... All the King's Men* html pdf buklet
SI (Debord) ... Prioritetna komunikacija* html pdf buklet
SI ... Geopolitika hibernacije html pdf buklet
SI ... Proći će crni dani html pdf buklet
SI ... Opadanje i propast robne ekonomije spektakla html pdf buklet
Guy Debord ... Odbacivanje svih mišljenja izrečenih o filmu Društvo spektakla* html pdf buklet
Asger Jorn ... Gi Debor i problem ukletog* html doc
Raoul Vaneigem ... Poželi sve, ne očekuj ništa (intervju, 2009)* html pdf buklet
Letristička internacionala ...još tekstova (Anarhistička biblioteka)
Situacionistička internacionala ... još tekstova (Anarhistička biblioteka)
antropologija

Claude Levi-Strauss
... Saudades do Brasil html galerija pdf buklet
Claude Levi-Strauss
... Tužni tropi doc
Claude Levi-Strauss ... Divlja misao (prva dva poglavlja) doc
Marshall Sahlins ... Zapadnjačka iluzija o ljudskoj prirodi html knjiški pdf
Marshall Sahlins ... Prvobitno društvo blagostanja (kao buklet) html pdf buklet
Marshall Sahlins ... Čekajući Fukoa, i dalje (izbor beleški) html pdf buklet
Marshall Sahlins ... Domaća dijalektika prirode i kulture html pdf buklet
Marshall Sahlins ... Kultura kao stvar proteina i profita (Kritika "kulturnog materijalizma") html pdf buklet
Pierre Clastres ... Društvo protiv države - Vlast u primitivnom društvu - Govor kao obaveza pdf buklet
Pierre Clastres
... La Boesi - O mučenju u primitivnim društvima - Etnocid pdf buklet
Pierre Clastres
... Tuga divljeg ratnika html
Stanley Diamond ... Komunalne ekonomije (poglavlje iz "The Search For The Primitive") pdf buklet
Tim Ingold ... O društvenim odnosima kod lovaca-sakupljača html pdf buklet
Tim Ingold ... San podarktičke noći: uvod u ontologiju Odžibva html pdf buklet
Tim Ingold ... Totemizam, animizam i prikazi životinja pdf buklet
Tim Ingold ... Od poverenja ka dominaciji html pdf buklet


adorno/ benjamin

Theodor W. Adorno
... "Marginalije o teoriji i praksi" i "Rezignacija" (1969) html pdf buklet
Theodor W. Adorno ... Slobodno vreme (1969)
html pdf buklet
Theodor W. Adorno ... Metafizika: pojam i problemi, Predavanje XV (20. VII 1965)
o tekstu html pdf buklet
Theodor W. Adorno ... Kod kuće, na kraju sveta: izbor tekstova iz zbirke Ohne Leitbild: Parva Aesthetica (1967)
html pdf buklet
Theodor W. Adorno ... Aspekti novog desnog radikalizma (1967)
html pdf buklet
Theodor W. Adorno ... Dvadesete html pdf buklet
Theodor W. Adorno ... Haksli i utopija html pdf buklet
Theodor W. Adorno ... Sur L'Eau ("Na moru" ili "Na vodi, Minima moralia br. 100) html pdf buklet
Theodor W. Adorno ... Pismo prijatelju pdf
Walter Benjamin ... Kapitalizam kao religija i Michael Löwy ... Valter Benjamin i Maks Veber
pdf buklet
Walter Benjamin ... Pariz, prestonica XIX veka (vodič kroz Projekat Pasaži)
html pdf buklet galerija
Walter Benjamin ... Teorija saznanja, teorija progresa (Pasaži, sveska N)
html pdf buklet
Walter Benjamin ... Moda (Pasaži, sveska B)
html pdf buklet
Walter Benjamin ... O shvatanju istorije (sa Paralipomenom i napomenama) html pdf buklet
Walter Benjamin ... Na suncu - Iskustvo i siromaštvo (novi prevod) pdf buklet
Walter Benjamin ... Pripovjedač (prev. Truda Stamać, re. "Iskustvo i siromaštvo") pdf
Walter Benjamin ... Marselj html pdf buklet
Walter Benjamin ... San Điminjano pdf buklet
Walter Benjamin ... Carska panorama (novi prevod) html pdf buklet
Howard Eiland i Michael W. Jennings ... Valter Benjamin: Kritička biografija (Uvod i prva tri poglavlja)
html
Lisa Fittko ... Stari Benjamin: prelazak preko Pirineja i poslednji dani Valtera Benjamina
html pdf buklet


bob black/ camatte/ perlman/ itd.

Bob Black
... Ukidanje rada (verzija za buklet) html pdf buklet
Jacques Camatte
... Protiv pripitomljavanja
html pdf buklet
Jacques Camatte
... Lutanje čovečanstva
html pdf buklet
Jacques Camatte
...
Centar Bobur: rak budućnosti - Maj-jun 1968: razotkrivanje - Prelaz pdf buklet
Fredy Perlman
... Reprodukcija svakodnevnog života html pdf buklet
Fredy Perlman
... Stalna privlačnost nacionalizma html pdf buklet
Fredy Perlman
... Mašina protiv vrta: Dva eseja o američkoj književnosti i kulturi html pdf buklet
Fredy Perlman
... još tekstova (Anarhistička biblioteka)
Robert Kurz ... Veliki prasak modernosti: osvrt na poreklo apstraktnog rada
html pdf buklet


ellul/ illich/ mumford/ reggio/ itd.

Jacques Ellul
... Tehnika ili ulog veka html knjiški pdf
Jacques Ellul
... Tehnička obmnana: Portret Žaka Elila (dokumentarac, 1992) film
Jacques Ellul ... Žudnja za moći - Hitlerova pobeda? - Od Biblije do istorije nerada - Tehnička obmnana pdf buklet
Jacques Ellul ... Politička iluzija (samo "Uvod") html
Ivan Illich ... U čast Žaka Elila i Govor Žaka Elila (1993) html pdf buklet
Ivan Illich ... Tišina je zajedničko dobro i Pravo na dostojanstveno ćutanje html pdf buklet
Ivan Illich
... Energija i pravednost
html pdf buklet
Ivan Illich ... Energija kao društvena konstrukcija html pdf buklet
Ivan Illich ... Rad u senci html pdf buklet
Ivan Illich
... Jedan pogled (intervju, 1972) doc film
Ivan Illich ... još tekstova (Anarhistička biblioteka)
Godfrey Reggio ... Koyaanisqatsi: Govori i intervjui (2003–2011) html pdf buklet
Lewis Mumford ... Pentagon moći (Mit o mašini 2, 1970) html pdf ili archive.org
Lewis Mumford ... Tehnologija i demokratija (1963) html pdf buklet
Lewis Mumford ... još tekstova (Anarhistička biblioteka)
chris marker

Pristanište (La jetée, 1962) html pdf buklet srpski i engleski titl
Bez sunca (Sans Soleil i Le Dépays, 1982) (videti ediciju GARGOJLO PREDSTAVLJA)
Immemory/ Silent Movie (1997, 1995) pdf buklet
Sećanje na budućnost (2001) pdf bukletwilliam morris, itd.

Miguel Abensour
... Vilijam Moris: utopija i romansa (videti ediciju GARGOJLO PREDSTAVLJA)
Anselm Jappe
... Vilijam Moris i kritika rada html pdf buklet
William Morris
... Kako sam postao socijalista (1894) i Kratka autobiografija (1883) pdf buklet
William Morris
... Pod krošnjom bresta (1889) html pdf buklet
William Morris
... Društvo budućnosti (1889) i "Pogled unazad" (1889) pdf buklet
William Morris
... Korisni rad i beskorisni kuluk (1884) html pdf buklet
William Morris ... još tekstova (Anarhistička biblioteka)


landauer/ anarhija 1911

Gustav Landauer
... Der Geist ist Alles: izbor tekstova i odlomaka (2020) pdf buklet još tekstova
List "Anarhija" (Beograd, 1911) ... Nekoliko reči radi objašnjenja html buklet


zerzan

Državni neprijatelj (intervju) html doc
Industrijalizam i pripitomljavanje html pdf buklet
Ko je ubio Neda Luda? html pdf buklet
Tkanje html pdf buklet
Početak vremena, kraj vremena html pdf buklet
Uzroci i značenje Prvog svetskog rata html pdf buklet
Suviše čudesno za reči html pdf buklet
Ljubav - More - Tišina pdf buklet
U početku beše Varalica html pdf buklet
Predgovor za Sumrak mašina html doc
Proterana prisutnost html doc
Praktični Marks html doc
Najsizam html doc
Gvozdeni stisak civilizacije: aksijalno doba html doc
Svest html doc
Broj i carstvo (Numb and Number) html doc
Zašto nada? html doc
Životinjski snovi html doc
Brže! Doba ubrzanja html doc
Stiv Džobs i kraj prijateljstva (intervju, 2011) doc
Italijanska turneja 2010 žurnal i album
još tekstova (Anarhistička biblioteka)
Green Anarchy: An Anti-Civilization Journal of Theory and Action (2001-2008)
Anarchy Radio - John Zerzan


... i drugi tekstovi/ other pieces

Ursula K. Le Guin ... Oni što odlaze iz Omelasa html pdf buklet
Paul Klee ... Putovanje u Tunis (Treća knjiga "Dnevnika Paula Klea, 1898-1918") pdf buklet
John Berger
... Crvena tenda iz Bolonje html pdf buklet
John Logan
... Crveno: Mark Rothko (igrokaz u pet scena, 2009) html pdf buklet
John Zerzan
... Apstraktni ekspresionizam: slikarstvo kao vizija i kritika html pdf buklet
Julian Beck
... Život teatra: izbor odlomaka (DAF, Zagreb) html pdf buklet
Dušan Makavejev i Raša Popov
... Novi čovek na Cvetnom trgu (1962) html
Alfred Jarry
... Kralj Ibi ili Poljaci: drama u pet činova html pdf buklet
Alfred Jarry
... Okovani Ibi html pdf buklet
Tin Ujević
... Nit u srcu mora: Komiža na Visu i Teutin dvor: Otok Sveti Andrija (1930)
html pdf buklet
Jens Bjørneboe (Bjernbu)
... Strah od Amerike u nama (1952) html pdf buklet
Andre Breton
... Kula svetilja (ili "Crno ogledalo anarhizma", 1952) html pdf buklet
Crisso i Odoteo ... Varvari: nekontrolisana pobuna (kritika "Imperije") html pdf buklet
Diavolo in corpo
... Entrate ("Đavo u telu", redakcijski uvodnik) html pdf buklet
Diavolo in corpo
... Manje zlo html pdf buklet
Anhilaal: Koalicija protiv rada, predstavljanja i civilizacije (Indija) ... Izbor tekstova html buklet


DISTRIBUCIJA, PODRŠKA, DALJA RAZRADA

....................................................................................

Svi prevodi i prateći tekstovi su slobodni.

Podrazumeva se da prethodna napomena važi samo za nekomercijalnu i neinstitucionalnu
upotrebu. Ako nekome to nije jasno ili ima neke druge dileme, neka se prosto javi.


All translations and other texts are free.

It goes without saying: for non-commercial and non-institutional use only.
If it's not clear enough, just send us a message.

"Možda će istinskom društvu DOSADITI razvoj; možda će, u svojoj slobodi,
ono ostaviti mogućnosti NEISKORIŠĆENIM, umesto da pod sumanutom prisilom
juriša na udaljene zvezde."

"Vielleicht wird die wahre Gesellschaft der Entfaltung überdrüssig
und läßt aus Freiheit Möglichkeiten ungenützt, anstatt unter irrem Zwang
auf fremde Sterne einzustürmen."

"Perhaps the true society would become BORED WITH DEVELOPMENT, and would out of freedom
leave possibilities UNUSED, instead of storming alien stars
under a confused compulsion."

Theodor W. Adorno, "Sur l'eau" (Na vodi), Minima moralia: Refleksije
iz oštećenog života
, br. 100, 1951 (novi prevod).


bubasvaba-2

Bukleti/ Booklets


AB

Anarhistička biblioteka


ŽURNAL anarhije/ blok 45

Skoro nasumičan i neažuran izbor (proizvoljno, od 2020 naovamo), čisto da se dočara
i ta forma. Arhiva žurnala se može pogledati i bez prijavljivanja na listu. Ako želite
da budete u toku, onda se ipak prijavite. Žurnali se emituju par puta mesečno, kad ima
nešto novo, itd.

Poslednja novost je da sada imamo žurnale i u štampanoj formi: videti gore, rubriku Izbor
iz žurnala i izdanja anarhije/ blok 45
.


Naša mala štamparija

Makavejev: Pregrupisano, prošireno, povezano

Gargojlo javlja: Septembarski žurnal anarhije/ blok 45

Nit u srcu mora: distribucija naših izdanja na Visu i drugim dalekim otocima

Ukazivanje u BEOPOLISU: dan prvi - dan drugi i treći - dan posle

Ukazivanje Gargojlovo: knjige i bukleti anarhije/ blok 45 u BEOPOLISU (10-11-12. VII 2023)
i Podsećanje

Adorno: Slobodno vreme (1969)

Adorno: Aspekti novog desnog radikalizma (1967)

Adorno: Kod kuće, na kraju sveta

Gargojlo javlja: novosti na stranici anarhije/ blok 45 (W. Benjamin, Hugo Ball)

Gargojlo javlja: neprekidni potlač anarhije/ blok 45


KC Grad, u saradnji sa Tržišnom inspekcijom: fiskalizacija nefiskalizovanih

(u ovom žurnalu je opisano u kakve situacije dospevamo zbog svog načina rada)

Zerzan, Ursula Le Gvin i druge novosti

KUGLA u novom izdanju i u Anarhističkoj biblioteci

Zimski potlač anarhije/ blok 45 (januar 2023)

Almanah anarhije/ blok 45: Anno Dada 106 (2022)

Mak i Raša: Novi čovek na Cvetnom trgu (1962)

Poljubac za drugaricu parolu + o štampanom izdanju

U danima pred nama (Pogodite pisca, itd.)

Alen Segura: Jedna sezona s Marijanom, poslednjom nadrealistkinjom (2022)

Kaliban i veštica, u izdanju Što čitaš? (Zagreb)

Valter Benjamin: Portret mislioca u mladosti (Uvod i prva dva poglavlja Kritičke biografije)

Pazolini: Pismo Ginzbergu (1967)

Gargojlo predstavlja: Komentari i Panegirik, u novom ruhu

Radio Beograd III: Razgovori Pjera Kabana s Marselom Dišanom

Gargojlo predstavlja: Marsel Dišan, razgovori s Pjerom Kabanom i Kalvinom Tomkinsom

Na pragu leta (novi naslovi)

anarhija/ blok 45: prvih 20 godina (nezvanično)

Radio Kalvino: Nevidljivi gradovi na Trećem programu radija

Brecelj, 4. II 2022.

Italo Kalvino: Nevidljivi gradovi (1972, novi prevod)

Almanah anarhije/ blok 45: 2021

Valter Benjamin: Moda (Pasaži, sveska B)

Adorno: Dva eseja o teroru pseudoprakse (1969)

Mišel (Mihael) Levi: Valter Benjamin i Maks Veber: o tekstu "Kapitalizam kao religija" (2006)

Antonio Tabuki: "Škrinja puna ljudi": dva eseja o Fernandu Pesoi

Migel Abensur: "Vilijam Moris: utopija i romansa"

Gustav Landauer: Poziv na socijalizam (DAF, Zagreb, 2021)

Luis Mamford: izbor tekstova (Gradac, br. 216-217)

Almanah anarhije/ blok 45: 2020

Valter Benjamin: 25–26. IX 1940, Portbou, Katalonija (25. IX 2020)

Silvija Federiči: "Kaliban i veštica: žene, telo i prvobitna akumulacija", drugo izdanje (2020)


.....................................................................

aleksa.golijanin(at)gmail.com