anarhija/ blok 45


....................................................................................

Porodična biblioteka

i drugi tekstovi

(2002-)operacija dzabalesku


Family Library (PB)

and other pieces"Očigledno nije stvar u revolucionarnom prevazilaženju tuge ili smrti
već u suočavanju s njima u drugim uslovima."

"Il ne s’agit évidemment pas de supprimer révolutionnairement la tristesse ou la mort,
mais de les connaître dans d'autres conditions."

"It is obviously not a question of revolutionarily suppressing sadness
or death, but knowing them in other conditions."

Guy Debord, Correspondance, 24. XII 1966."E sad, ako me pitaš zašto radim sve ovo, sve što ti mogu reći je da, pre svega,
ne mogu drugačije, a drugo, da me u tome ohrabruje neka vrsta vere,
da će iz toga proizaći nešto, neka nova kultura, o kojoj trenutno ne znamo ništa."

William Morris, iz pisma Georgiani Burne-Jones, jul 1881.

*

Crvenim slovima naglašeni su noviji naslovi ili nove verzije starih ili neki koje posebno preporučujemo.
To se povremeno menja. Jedini izuzetak je buklet "Kugla glumište: Film, TV Beograd '81 (transkript)" koji je,
do daljeg, stalno u crvenom (rubrika "... i drugi tekstovi"). (AG, 2018)


prva serija (2002-2014)


Bob Black ... Ukidanje rada i drugi eseji (PB br. 1) doc (sve) html pdf (samo "Ukidanje rada") buklet
Pierre Clastres .......... Društvo protiv države (PB br. 2) html A4 pdf (bukleti posebno, dole)
Marshall Sahlins .......... Prvobitno društvo blagostanja (PB br. 3) html doc pdf buklet
Guy Debord ... Društvo spektakla (PB br. 4, prvo izdanje 2003; novo izdanje, videti ediciju GARGOJLO predstavlja)
Fredy Perlman ... Reprodukcija svakodnevnog života i drugi eseji (PB br. 5) html A4 pdf (bukleti posebno, dole)
Jacques Camatte ... Protiv pripitomljavanja i Lutanje čovečanstva (PB br. 6) html (bukleti posebno, dole)
Situacionistička internacionala ......... Beda studentskog života (PB br. 7) html pdf buklet
Operacija Zerzan ... Turneja po Hrvatskoj i Srbiji 2005 (PB br. 8, "knjiga uživo") pdf galerija html
Guy Debord ... Urlici u slavu de Sada (filmovi, PB br. 9) ovde za sada samo kao html, pojedinačno: 1 - 2 - 3 - 4
Jacques Ellul .......... Tehnika ili ulog veka ("Tehnološko društvo", PB br. 10) html pdf
Jean Baudrillard .................. Ogledalo proizvodnje (PB br. 11) html pdf
Ivan Illich ................ Amicus mortis (PB, posebno izdanje) pdf
Silvia Federici ... Kaliban i veštica: žene, telo i prvobitna akumulacija (videti ediciju GARGOJLO predstavlja)
Marshall Sahlins ........ Zapadnjačka iluzija o ljudskoj prirodi (PB br. 12) html pdf

Svi ovi naslovi pojavili su se kao knjige i bili distribuirani, približno, do 2012. Neki naslovi su i dalje
dostupni u tom obliku (Elil, Ilič, Bodrijar, Salinsova "Zapadnjačka iluzija", "Kaliban i veštica", ova poslednja
u novom izdanju i drugoj ediciji). Ostalih naslova više nema, ali njihov sadržaj se pretočio
u buklete ili serije bukleta, koji slede u nastavku ili su već ubačeni u prethodni spisak. Distribucija
bukleta se nastavlja (Bubašvaba pres), a neki naslovi, stari ili novi, mogu se pojaviti i kao knjige (taj
format prosto više nije isključiv, kao što je bio do 2012).

pregled prvih štampanih izdanja/ an overview of early print editions (foto-album)nova serija (od 2015)

P. P. Pasolini ... Povratak svitaca: Scritti politici 1968-1975 html A4 pdf

Knjiga je, za sada, pripremljena kao jedinstven fajl (gore) i kao serija bukleta:

1. Salò pdf buklet
2. Dragi Đenarijelo pdf buklet
3. Olovne godine pdf buklet
4. Komunizam pdf buklet
5. Razgovor o Pazoliniju i drugi prateći tekstovi pdf buklet

Kutija za buklete naslovna poleđina


Nova serija u početku nije imala određeni profil, ali sa dolaskom GARGOJLA, krajem 2021,
naglo je počela da se formira nova knjiška edicija, prvo od materijala koji su prethodno
bili bukleti, a onda i od novih prevoda:


Gargojlo-predstavlja

GARGOJLO predstavlja (2022-)

Guy Debord............. Društvo spektakla (novo izdanje) html pdf
Guy Debord
........ Komentari o društvu spektakla (NOVI prevod) html pdf
Guy Debord
.............................. Panegirik I-II html (samo I) pdf (I-II)
Silvia Federici ... Kaliban i veštica: žene, telo i prvobitna akumulacija*
html (2013) pdf (2022)
Ivan Illich ................... H2O i Vode zaborava: Esej o istoričnosti "tvari" html pdf
Theodor W. Adorno ..... Minima moralia: Refleksije iz oštećenog života (NOVI prevod) html pdf
Theodor W. Adorno ............................ Snovi: Protokoli 1934-1969 html pdf
Miguel Abensour .................... Vilijam Moris: utopija i romansa html pdf
Albert Camus ...................................... Leto (L'Été, 1954) pdf
Crhis Marker
...... Bez sunca (Sans Soleil i Le Dépays, 1982) html pdf
Antonio Tabucchi
.....
.... Škrinja puna ljudi: eseji o Fernandu Pesoi pdf
Italo Calvino
... Nevidljivi gradovi (sa Kalvinovim predavanjem i Pazolinijevim osvrtom) html pdf
Marcel Duchamp ......................... Razgovori s Pjerom Kabanom html pdf
Marcel Duchamp ................. Popodnevni razgovori s Kalvinom Tomkinsom html pdf
Alain Segura ................. Jedna sezona s Marijanom: Poslednja nadrealistkinja html pdf

* Knjiga Kaliban i veštica (prvo izdanje, u saradnji s Burevesnikom, 2013) od 2020. je uključena
i u našu distribuciju.DADA, prvih 100 godina: 1916-2016 (i dalje)

Napomena 1
(pdf) Napomena 2 (Dadamax)

Nekoliko dana u Dadalandu (Zürich 2013, foto-album)

Jean Hans Arp
....... DADALAND: Iz dnevnika jednog dadaiste doc html pdf buklet (kraća verzija)
Hugo Ball ..... Bekstvo iz vremena: Izbor beleški iz dnevnika 1910-1917 (u celini do 1921) doc pdf buklet
Tristan Tzara ..... Sedam manifesta dade i drugi tekstovi o dadi (1916-1922) html html-dodatak doc pdf buklet
Tristan Tzara .................. Ciriška hronika 1915-1919 html doc pdf buklet
Tristan Tzara ................. Srce na plin (1921) doc pdf buklet
Marcel Janco
....... Kreativna dada (1957) i Dada u dve brzine (1966) html doc pdf buklet
Richard Huelsenbeck (Dada Zürich) ................. Proglas (1916) doc pdf
Richard Huelsenbeck (Dada Berlin) .................. Prvo obraćanje dade u Nemačkoj (1918) doc pdf
Richard Huelsenbeck ....... Kraj sveta (c. 1918) doc pdf Ende der Welt End of the World booklet
Richard Huelsenbeck .................................. Dadaistički manifest (1918) html doc pdf buklet
Richard Huelsenbeck ....... Dada almanah: uvod, pregled sadržaja, osnovni podaci (1920) html doc pdf buklet
Richard Huelsenbeck .......... En avant dada: jedna istorija dadaizma (1920) html doc pdf buklet
Hausmann, Huelsenbeck, Golyscheff ... Šta je dadaizam i koji su njegovi ciljevi u Nemačkoj? (1919) html doc pdf buklet
Dada Berlin .............................................. Tri manifesta (1918-1919) napomena doc pdf buklet
Hannah Höch ....... Berlinska dada 1917-1925: Razgovor sa Edouardom Roditijem (1959) html doc pdf buklet
Raoul Hausmann ...................... Dada se buni, rovari i umire u Berlinu (1966) doc pdf buklet
Raoul Hausmann .................. Povratak objektivnosti u umetnost (1920) html doc pdf buklet
Raoul Hausmann .............. Objektivna razmišljanja o ulozi dadaizma (1920) doc pdf buklet
Raoul Hausmann, Johannes Baader .................. Investirajte u dadu! (1919) doc pdf
Raoul Hausmann i Guy Debord ............ Prepiska o dadi i "neodadaizmu" (1963-1966) html doc pdf buklet
Raoul Hausmann ..... Kurt Šviters i Raul Hausman pišu operu u bioskopu (Priča o Mercu i Galu) (1952) doc pdf buklet
Van Doesburg, Schwitters, Arp, Tzara, Spengemann ....... Manifest Proletkunst (1923) napomena html doc pdf buklet
Theo van Doesburg, Kurt Schwitters ... Šta je dada? (1923) i Teo van Dusburg i dada (1931) doc pdf buklet
Littérature br. 13 (Dada Paris) .......... Dvadeset tri manifesta pokreta dada (1920) doc pdf buklet
Arthur Cravan ................. Izložba u Salonu nezavisnih (1914) html doc pdf buklet
Arthur Cravan .......... Biti ili ne biti Amerikanac (1909) html doc pdf buklet
Erik Satie ........................... Depeša (1922) html doc pdf buklet
Adrian Notz (Cabaret Voltaire) ..... Firmament Dada: Nebeska mapa dade i kretanje dadaista 1916-1923 pdf jpg


DADA i NADREALIZAM u AGONU

br. 2, 2009: Andre Breton: ŽAK VAŠE, Pisma iz rata

br. 15, 2011: Antonen Arto: Nervomer (1925) i izbor pisama

br. 32, 2015: Pol Elijar i Benžamen Pere: 152 poslovice po ukusu dana (1925)

br. 33, 2016: Tristan Cara (Manifest 1918), Andre Breton (Tri teksta o dadi), prepiska Cara-Breton

br. 34, 2016: Artur Kravan, izbor tekstova

br. 35, 2016: Žak Rigo (Jacques Rigaut), izbor tekstova

Letristička (LI) i Situacionistička internacionala (SI)

Od materijala iz naslova objavljenih 2003-2006 (Društvo spektakla, Deborovi filmovi, Beda studentskog života)
i u zbirci priređenoj za Gradac (2008, ukupno 107 tekstova), pripremljeno je i nekoliko bukleta, s nekoliko novih
prevoda (označeni sa *) i raznim korekcijama i dopunama onih starih. Ovaj izbor je mnogo manji i neujednačen (cilj
je da makar svi bukleti, koji su do sada urađeni, budu na jednom mestu), ali nastaviće da se proširuje.

LI
........ Veliki Potlač (izbor tekstova iz Potlača i drugih glasila LI)* html doc pdf buklet
LI ...... Gole usne (glavni programski tekstovi LI, objavljeni u časopisu Les Lèvres nues)* pdf buklet
Ivan Chtcheglov (Ščeglov) .................... Pravila novog urbanizma html doc pdf buklet
Ivan Chtcheglov i Guy Debord
................. Kontinent Kontreskarp* html pdf buklet
Guy Debord .......... Manifest o konstruisanju situacija* html doc pdf buklet
Guy Debord ............ Evo jednog pisma, kakvo se više ne piše* html doc pdf buklet
Guy Debord ....... Izveštaj o konstruisanju situacija, itd. (osnivački dokument SI) html pdf buklet
Guy Debord ..................... Perspektive svesne promene svakodnevnog života html pdf buklet
Guy Debord ... Ideologija dijaloga i pisma Branku Vučićeviću (1964-1966)* html doc pdf buklet
SI ............................. Uputstvo za oružani ustanak* html doc pdf buklet
SI (Mustapha Khayati) ............................. Zarobljene reči html pdf buklet
SI (Debord i Vaneigem) .................. All the King's Men* html doc pdf buklet
SI (Debord) ....................... Prioritetna komunikacija* html pdf buklet
SI ............................. Geopolitika hibernacije html pdf buklet
SI .................................... Proći će crni dani html pdf buklet
SI ............. Opadanje i propast robne ekonomije spektakla html pdf buklet
Guy Debord .... Odbacivanje svih mišljenja izrečenih o filmu Društvo spektakla* html pdf buklet
Asger Jorn ............................... Gi Debor i problem ukletog* html doc
Raoul Vaneigem .... Poželi sve, ne očekuj ništa (intervju, 2009, prev. Denis Gracin)* html doc pdf buklet
Letristička internacionala ...................još tekstova (Anarhistička biblioteka)
Situacionistička internacionala ..... još tekstova (Anarhistička biblioteka)


antropologija

Claude Levi-Strauss
.......... Saudades do Brasil html doc galerija pdf buklet
Claude Levi-Strauss
....................... Tužni tropi doc
Claude Levi-Strauss .............. Divlja misao (prva dva poglavlja) doc
Marshall Sahlins ................... Čekajući Fukoa, i dalje (izbor beleški) html doc pdf buklet
Marshall Sahlins ........... Domaća dijalektika prirode i kulture html doc pdf buklet
Marshall Sahlins ... Kultura kao stvar proteina i profita (Kritika "kulturnog materijalizma") html doc pdf buklet
Pierre Clastres ..... Društvo protiv države - Vlast u primitivnom društvu - Govor kao obaveza pdf buklet
Pierre Clastres
..... La Boesi - O mučenju u primitivnim društvima - Etnocid pdf buklet
Pierre Clastres
.............. Tuga divljeg ratnika html
Stanley Diamond ... Komunalne ekonomije (poglavlje iz "The Search For The Primitive") doc pdf buklet
Tim Ingold .............. O društvenim odnosima kod lovaca-sakupljača html doc pdf buklet
Tim Ingold ...... San podarktičke noći: uvod u ontologiju Odžibva html doc pdf buklet
Tim Ingold ............. Totemizam, animizam i prikazi životinja doc pdf buklet
Tim Ingold ............. Od poverenja ka dominaciji html doc pdf buklet


adorno/ benjamin

Theodor W. Adorno
... "Marginalije o teoriji i praksi" i "Rezignacija" (1969) html pdf buklet
Theodor W. Adorno ... Metafizika: pojam i problemi, Predavanje XV (20. VII 1965) o tekstu html doc pdf buklet
Theodor W. Adorno ................. Dvadesete html doc pdf buklet
Theodor W. Adorno ................ Haksli i utopija html doc pdf buklet
Theodor W. Adorno ....... Uspomena iz Lucce (prev. Mario Kopić) html doc pdf buklet
Theodor W. Adorno ... Sur L'Eau ("Na moru" ili "Na vodi, Minima moralia br. 100) html pdf buklet
Theodor W. Adorno .................. Pismo prijatelju doc pdf
Walter Benjamin ... Kapitalizam kao religija i Michael Löwy ... Valter Benjamin i Maks Veber pdf buklet
Walter Benjamin ... Pariz, prestonica XIX veka (vodič kroz Projekat Pasaži) html pdf buklet galerija
Walter Benjamin ... Teorija saznanja, teorija progresa (Pasaži, sveska N) html pdf buklet
Walter Benjamin ............. Moda (Pasaži, sveska B) html pdf buklet
Walter Benjamin ......... O shvatanju istorije (sa Paralipomenom i napomenama) html doc pdf buklet
Walter Benjamin .......... Iskustvo i siromaštvo (novi prevod) html doc pdf buklet
Walter Benjamin ........ Pripovjedač (prev. Truda Stamać, re. "Iskustvo i siromaštvo") pdf
Walter Benjamin ........................... Na suncu html doc pdf buklet
Walter Benjamin ................... Marselj html doc pdf buklet
Walter Benjamin ...................... San Điminjano doc pdf buklet
Walter Benjamin ......... Carska panorama (novi prevod) html doc pdf buklet
Howard Eiland i Michael W. Jennings ... Valter Benjamin: Kritička biografija (Uvod i prva dva poglavlja)
html
Lisa Fittko ... Stari Benjamin: prelazak preko Pirineja i poslednji dani Valtera Benjamina html doc pdf buklet


camatte/ perlman/ itd.

Jacques Camatte
.................... Protiv pripitomljavanja html pdf buklet
Jacques Camatte
............. Lutanje čovečanstva html pdf buklet
Jacques Camatte
... Centar Bobur: rak budućnosti - Maj-jun 1968: razotkrivanje - Prelaz pdf buklet
Fredy Perlman
..... Reprodukcija svakodnevnog života (kao buklet) html pdf buklet
Fredy Perlman
.............. Stalna privlačnost nacionalizma html pdf buklet
Fredy Perlman
... Mašina protiv vrta: Dva eseja o američkoj književnosti i kulturi html pdf buklet
Fredy Perlman
......................... još tekstova (Anarhistička biblioteka)
Robert Kurz ... Veliki prasak modernosti: osvrt na poreklo apstraktnog rada html pdf buklet


ellul/ illich/ mumford/ reggio/ itd.

Jacques Ellul ..... Tehnička obmnana: Portret Žaka Elila (dokumentarac, 1992) film
Jacques Ellul ... Žudnja za moći - Hitlerova pobeda? - Od Biblije do istorije nerada - Tehnička obmnana pdf buklet
Jacques Ellul ............... Politička iluzija (samo "Uvod") html doc
Ivan Illich ..... U čast Žaka Elila i Govor Žaka Elila (1993) html pdf buklet
Ivan Illich ... Tišina je zajedničko dobro i Pravo na dostojanstveno ćutanje html pdf buklet
Ivan Illich
............... Energija i pravednost
html pdf buklet
Ivan Illich .......... Energija kao društvena konstrukcija html pdf buklet
Ivan Illich ....................... Rad u senci html pdf buklet
Ivan Illich
................. Jedan pogled (intervju, 1972) doc film
Ivan Illich .......................... još tekstova (Anarhistička biblioteka)
Godfrey Reggio .......... Koyaanisqatsi: Govori i intervjui (2003–2011) html pdf buklet
Lewis Mumford ....... Pentagon moći (Mit o mašini 2, 1970) html pdf ili archive.org
Lewis Mumford ...... Kapitalizam, apsolutizam, protestantizam (1944) html pdf buklet
Lewis Mumford ........... Tehnologija i demokratija (1963) html pdf buklet
Lewis Mumford ............... još tekstova (Anarhistička biblioteka)


william morris, itd.

Miguel Abensour
..... Vilijam Moris: utopija i romansa (videti ediciju GARGOJLO predstavlja)
Anselm Jappe
................. Vilijam Moris i kritika rada html doc pdf buklet
William Morris
... Kako sam postao socijalista (1894) i Kratka autobiografija (1883) pdf buklet
William Morris
................ Pod krošnjom bresta (1889) html doc pdf buklet
William Morris
............. Društvo budućnosti (1889) html doc pdf buklet
William Morris
........ Korisni rad i beskorisni kuluk (1884) html doc pdf buklet
William Morris
...... Osvrt na utopiju Edvarda Belamija "Pogled unazad" (1889) html
William Morris
............ još tekstova (Anarhistička biblioteka)


landauer/ anarhija 1911

Gustav Landauer
.......... Der Geist ist Alles: izbor tekstova i odlomaka (2020) pdf buklet
Gustav Landauer ... Slabi državnici, još slabiji narod (prva verzija izbora tekstova, 2012) html doc pdf buklet
Gustav Landauer ................. Anarhična razmišljanja o anarhizmu html doc pdf buklet
Gustav Landauer ........................... Prvi maj html doc pdf buklet
List "Anarhija" (Beograd, 1911) ....... Nekoliko reči radi objašnjenja html doc buklet


zerzan

John Zerzan
................. Državni neprijatelj (intervju) html doc
John Zerzan ............... Industrijalizam i pripitomljavanje html doc pdf buklet
John Zerzan ................. Ko je ubio Neda Luda? html doc pdf buklet
John Zerzan ................. Početak vremena, kraj vremena html doc pdf buklet
John Zerzan ...... Uzroci i značenje Prvog svetskog rata html doc pdf buklet
John Zerzan ................. Suviše čudesno za reči html doc pdf buklet
John Zerzan ............... Ljubav html doc pdf buklet
John Zerzan .............. More html doc pdf buklet
John Zerzan ................. Tišina html doc pdf buklet
John Zerzan .............. U početku beše Varalica html doc pdf buklet
John Zerzan ................. Predgovor za Sumrak mašina html doc
John Zerzan ................. Proterana prisutnost html doc
John Zerzan ................. Praktični Marks html doc
John Zerzan ................. Najsizam html doc
John Zerzan ... Gvozdeni stisak civilizacije: aksijalno doba html doc
John Zerzan ........................ Svest html doc
John Zerzan ........ Broj i carstvo (Numb and Number) html doc
John Zerzan ........................ Zašto nada? html doc
John Zerzan .............. Životinjski snovi html doc
John Zerzan .............. Brže! Doba ubrzanja html doc
John Zerzan via Anhilaal ...... Stiv Džobs i kraj prijateljstva (intervju, 2011) doc
John Zerzan, Enrico Manicardi i Michele Vignodelli ... Italijanska turneja 2010 žurnal i album
John Zerzan ............... još tekstova (Anarhistička biblioteka)
Green Anarchy: An Anti-Civilization Journal of Theory and Action (2001-2008)
Anarchy Radio - John Zerzan


... i drugi tekstovi/ other pieces

Chris Marker ..... Pristanište (La jetée, 1962) html pdf buklet srpski i engleski titl
Chris Marker .............. Immemory/ Silent Movie (1997, 1995) pdf buklet
Chris Marker
i Yannick Bellon
........ Sećanje na budućnost (2001) pdf buklet
Dušan Makavejev
..... Poljubac za drugaricu parolu (1965) html pdf (scan)
Kugla glumište
..... Što je Kugla? (Gordogan br. 1, Zagreb, 1979) pdf buklet
Kugla glumište
............ TV Beograd '81 (transkript) film pdf buklet
Paul Klee
... Putovanje u Tunis (Treća knjiga "Dnevnika Paula Klea, 1898-1918") pdf buklet
John Logan
.............. Crveno: Mark Rothko (igrokaz u pet scena, 2009) pdf buklet
John Zerzan
..... Apstraktni ekspresionizam: slikarstvo kao vizija i kritika html pdf buklet
Julian Beck .............. Život teatra: izbor odlomaka (DAF, Zagreb) html pdf buklet
Alfred Jarry ....... Kralj Ibi ili Poljaci: drama u pet činova html pdf buklet
Alfred Jarry
.............................. Okovani Ibi html pdf buklet

Tin Ujević ........... Nit u srcu mora: Komiža na Visu (1930) pdf buklet
Jens Bjørneboe (Bjernbu)
........ Strah od Amerike u nama (1952) html pdf buklet
Andre Breton
......... Kula svetilja (ili "Crno ogledalo anarhizma", 1952) html pdf buklet
Crisso i Odoteo .... Varvari: nekontrolisana pobuna (kritika "Imperije") html pdf buklet
Diavolo in corpo
.... Entrate ("Đavo u telu", redakcijski uvodnik) html pdf buklet
Diavolo in corpo
.................................... Manje zlo html pdf buklet
Anhilaal: Koalicija protiv rada, predstavljanja i civilizacije (Indija) ... Izbor tekstova html bukletSvi prevodi i prateći tekstovi su slobodni.

Podrazumeva se da prethodna napomena važi samo za nekomercijalnu i neinstitucionalnu
upotrebu. Ako nekome to nije jasno ili ima neke druge dileme, neka se prosto javi.


All translations and other texts are free.

It goes without saying: for non-commercial and non-institutional use only.
If it's not clear enough, just send us a message.
"Možda će istinskom društvu DOSADITI razvoj; možda će, u svojoj slobodi,
ono ostaviti mogućnosti NEISKORIŠĆENIM, umesto da pod sumanutom prisilom
juriša na udaljene zvezde."

"Vielleicht wird die wahre Gesellschaft der Entfaltung überdrüssig
und läßt aus Freiheit Möglichkeiten ungenützt, anstatt unter irrem Zwang
auf fremde Sterne einzustürmen."

"Perhaps the true society would become BORED WITH DEVELOPMENT, and would out of freedom
leave possibilities UNUSED, instead of storming alien stars
under a confused compulsion."

Theodor W. Adorno, "Sur l'eau" (Na vodi), Minima moralia: Refleksije
iz oštećenog života
, br. 100, 1951 (novi prevod).bubasvaba-2

Bukleti/ Booklets


AB

Anarhistička bibliotekaIzbor ŽURNALA

Skoro nasumičan i neažuran izbor, čisto da se dočara i ta forma.
Arhiva žurnala se može pogledati i bez prijavljivanja na listu. Ako želite da budete u toku,
onda se ipak prijavite. Žurnali se emitiju par puta mesečno, kad ima nešto novo, itd.

Antonio Tabuki: "Škrinja puna ljudi": dva eseja o Fernandu Pesoi

Migel Abensur: "Vilijam Moris: utopija i romansa"

Gustav Landauer: Poziv na socijalizam (DAF, Zagreb, 2021)

Luis Mamford: izbor tekstova (Gradac, br. 216-217)

Almanah anarhije/ blok 45: 2020

Valter Benjamin: 25–26. IX 1940, Portbou, Katalonija (25. IX 2020)


Novi bukleti (mart-jun 2020): Vilijam Moris, Ivan Ilić, Žak Elil

Silvija Federiči: "Kaliban i veštica: žene, telo i prvobitna akumulacija", drugo izdanje (2020)

Ispod mosta... Plaža! Sajam nezavisnog izdavaštva i autonomne domaće radinosti. AKAB Okretnica, 22. II 2020.

AKAB Okretnica: Eke Buba [ZG] Apsurd [BGD] - benefit za anarhiju/ blok 45 (7. XII 2019) (letak 1-2-3)

Adorno: Metafizika, pojam i problemi: Predavanje XV (20. VII 1965)

Pjer Paolo Pazolini: Na kraju Italije, na kraju leta

Ivan Ilić: H2O i Vode zaborava (knjiška verzija, 1986)

Anno Dada 2019: nekoliko novih naslova

Almanah anarhije/ blok 45: 2018

Kris Marker: Bez sunca (Sans Soleil, 1982)

Gi Debor, Panegirik (1989)

Društvo spektakla (1967–2017): nova verzija

Kugla glumište na TV Beograd 1981: transkript

Kabare Volter u Beogradu

Benjamin na Ivisi (Ibiza, 1932–1933)

Velika prolećna akcija Bubašvaba presa i nova izdanja Regionalnog Kluba dada
(van Doseburg, Schwitters; "23 manifesta pokreta dada")


Februarski Fijuk i nekoliko novih bukleta: Arthur Cravan; Raoul Hausmann i Guy Debord (prepiska);
"Dada almanah"; "En avant dada"...


Kabare Volter: 5. II 1916. – 5. II 2016. – ...

T. W. Adorno: "Snovi: Protokoli 1934–1969"

T. W. Adorno: "Minima moralia: Refleksije iz oštećenog života" (konačna verzija)


T. W. Adorno: "Minima moralia: Refleksije iz oštećenog života", novi prevod, Prvi deo

Nova knjiga: P. P. Pazolini, "Povratak svitaca: Scritti politici 1968-1975"

Novi tekstovi: Žak Elil (Žudnja za moći) i Žak Kamat (Centar Bobur)

Nove avanture Tristana Care (dodatak)


Tristan Cara: Sedam manifesta dade i drugi tekstovi o dadi (1916–1922)


Hugo Bal: Bekstvo iz vremena (izbor beleški)

Valter Benjamin: Kritička biografija. Howard Eiland i Michael W. Jennings, 2014......................................................................

aleksa.golijanin(at)gmail.com

arhiva žurnala i lista/ journal and mailing list